Slovník pojmů

Cookies

Cookies označuje malé množství dat vytvořená webovou stránkou a uložená v počítači uživatele.  Co jsou Cookies? Jedná se o soubor dat, která www server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při další návštěvě téhož serveru…

Copywriter

Copywriter je specialista, který se zabývá psaním čtivých a obchodně úspěšných textů. Kdo je copywriter? Copywriter měl psát texty čtivě, srozumitelně a tak, aby byla pochopena správnou cílovou skupinou. Měl by vědět, zda chce návštěvníka navnadit,…